top of page

John P.Kazakoff andVerigin Barn

John P.Kazakoff in Hayloft Door of Verigin Barn

John P.Kazakoff andVerigin Barn
Kootenai Brown Pioneer Archives
1939.01
bottom of page